>> Sản phẩm không tươi :

Khi Khách hàng cho rằng sản phẩm không tươi, khách hàng có thể gửi phản hồi đên Lecon Seafoods khi đang sử dụng hoặc sau khi sử dụng xong. Bằng cách mô tả sản phẩm hoặc gửi hình ảnh.

Lecon Seafoos sẽ kiểm tra lại sản phẩm, nếu là lỗi sản phẩm không tươi, Lecon Seafoods sẽ tiến hành thu hồi hàng hoặc hoàn tiền theo mức độ hoặc số lượng sản phẩm không tươi,

Trong một số trường hợp vì đặc tính tự nhiên, hoặc tiêu chuẩn cung cấp sản phẩm, Lecon Seafoods có thể từ chối giải quyết cho một số trường hợp mà Lecon cho rằng không nằm trong vấn đề giải quyết.

VD: Khách mua cá hồi tươi và cho rằng cá không tươi như khách ăn ở những nơi khác. Lecon Seafoods chỉ cam kết theo tiêu chuẩn cung cấp. Nếu cá bị lỗi, Lecon Seafoods sẵn sàng thu hồi và hoàn tiền, nhưng theo cảm quan hoặc so sánh với những lần dùng khác thì Lecon Seafoods không giải quyết.

>> Sản phẩm có mùi hôi:

Khách cần ngừng sử dụng và phản hồi lại cho Lecon Seafoods càng sớm càng tốt. Lecon sẽ tiếp nhận thông tin và kiểm tra lại sản phẩm sau đó sẽ phản hồi đề giải quyết. Thông thường các trường hợp lỗi chất lượng như thế này, Lecon Seafoods sẽ tiến hành đổi hàng hoặc hoàn tiền lại. Với điều kiện, sau khi Lecon Seafoods mang về test lại chất lượng, sản phẩm thực sự có vấn đề mà không phải do lỗi bảo quản hoặc do cảm quan của khách hàng.

>> Sản phẩm có dị vật lạ:

Khách ngừng sử dụng và chụp hình gửi phản hồi về cho Lecon. Lecon sẽ tiếp nhận và phản hồi thông tin về nhanh nhất có thể để khách hàng biết. Nếu đó là sản phẩm lỗi, chúng tôi sẽ thu hồi, nếu nó là đặc tính tự nhiên của sản phẩm, Lecon Seafoods sẽ giải thích cho khách hàng an tâm sử dụng