ỐC SÒ VẸM

Sắp xếp: Hiển thị:

SÒ ĐIỆP NHẬT HOKKAIDO SIZE LỚN

199,000₫ 259,000₫

Vẹm Xốt Thái

79,000₫

Vẹm Chile nguyên con còn vỏ (Kg)

140,000₫

Vẹm nửa mảnh NewZealand (Kg)

360,000₫